Zajęcia pozalekcyjne

 1. kółko matematyczne w kl. III – p. Beata Ziemba
 2. kółko matematyczne w kl. VI a, VI b – p. Beata Ziemba
 3. kółko artystyczne „Mali artyści” w kl. I  i III – p. Renata Strączek
 4. kółko języka angielskiego w kl. VIII – p. Maciej Longawa
 5. kółko matematyczne w kl. II – p. Renata Strączek
 6. kółko matematyczne w kl. VIII – p. Katarzyna Juszczyk
 7. kółko teatralne w kl. V – p. Agnieszka Bednarz
 8. kółko przyrodnicze w kl. V - VIII – p. Dorota Jurczak
 9. kółko naukowe w kl. III – p. Agnieszka Zawojska-Sokołowska

 

 1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
 1. matematyka w kl. VI b i VII – p. Beata Ziemba
 2. matematyka w kl. V – p. Katarzyna Juszczyk
 3. matematyka w kl. VIII – p. Katarzyna Juszczyk
 4. język polski w kl. VI b i VII – p. Agnieszka Bednarz
 5. język polski w kl. VIII – p. Agnieszka Bednarz
 6. język angielski w kl. V – VIII –p. Maciej Longawa
 7. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w kl. VI a  – p. Paulina Kisilewicz
 8. zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne w kl. VII – p. Beata Ziemba zajęcia rekreacyjno-ruchowe – p. Dariusz Adamczyk
 9. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii w kl. V - VIII – p. Dorota Jurczak

 

zajęcia rozwijające kompetencje społeczne – Karina Światek

terapia pedagogiczna – Karina Światek

zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się – Karina Światek

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – Karina Światek

zajęcia logopedyczne – p. Iwona Albrycht

zajęcia z psychologiem – p. Anna Jurczak-Kuźnar