Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021       

  1.  

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

  1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2020 r.

  1.  

Koniec I okresu

31 stycznia 2021 r.

  1.  

Ferie zimowe

1-14 luty 2021 r.

  1.  

Egzamin ósmoklasisty

język polski - 25 maja 2021 r.(wtorek)

matematyka - 26 maja 2021 r.(środa)

język obcy nowożytny - 27 maja (czwartek)

terminy dodatkowe:

język polski - 16 czerwca 2021 r. (środa)

matematyka - 17 czerwca 2021 r. (czwartek)

język obcy nowożytny - 18 czerwca 2021 r. (piatek)

  1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

1-6 kwietnia 2021 r.

  1.  

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 listopada 2020 r. (poniedziałek)

25,26,27 maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek)

4 czerwca 2021 r, (piątek)

23, 24 czerwca 2021 r. (środa, czwartek)

  1.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych

25 czerwca 2021r.

  1.  

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.