Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

  1.  

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

  1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2019 r.

  1.  

Koniec I okresu

10 stycznia 2020 r.

  1.  

Ferie zimowe

13-26 stycznia 2020 r.

  1.  

Egzamin ósmoklasisty

język polski – 21 kwietnia 2020 r.

matematyka – 22 kwietnia 2020 r.

język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r.

dodatkowe terminy:

język polski – 1 czerwca 2020 r.

matematyka – 2 czerwca 2020 r.

język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r.

  1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

9-14 kwietnia 2020 r.

  1.  

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego)

31 października 2019 r. (piątek)

21 kwietnia 2020 r. (wtorek)

22 kwietnia 2020 r. (środa)

23 kwietnia 2020r. (czwartek)

12 czerwca 2019 r. (piątek)

24 czerwca 2019 r. (środa)

25 czerwca 2019 r. (czwartek)

 

  1.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

  1.  

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 styczni8 stycznia 2020 r. - konferencja klasyfikacyjna

18 czerwca 2020 r. – konferencja klasyfikacyjna