Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022       

 

  1.  

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

  1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2022 r.

  1.  

Koniec I okresu

13 stycznia 2023 r.

  1.  

Ferie zimowe

16 – 29 styczeń 2023 r.

  1.  

Egzamin ósmoklasisty

język polski –  23.05.2023 r

matematyka – 24.05.2023 r. 

język obcy nowożytny – 25.05.2023 r.  

  1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia 2023 r.

  1.  

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31października 2022 r. (poniedziałek)

2 maja 2023 r. (wtorek)

23 maja 2023 r. (wtorek)

24 maja 2023 r. (środa)

25 maja 2023 r. (czwartek)

9 czerwca 2023 r. (piątek)

21 czerwca 2023 r. (środa)

22 czerwca 2023 r. (czwartek)

  1.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023r.

  1.  

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia  2023 r.