KONKURS BIBLIJNY 2014/2015

Konkurs Biblijny dla Szkół Podstawowych
“Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię”
na podstawie Ewangelii wg św. Łukasza i Księgi Jonasza dla uczniów szkół podstawowych w Archidiecezji Przemyskiej w roku szkolnym 2014/2015.

25 listopada 2014 -pierwszy etap (szkolny)
3 marca 2015 r. etap dekanalny ( mogą awansować trzy osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w szkole, zgłoszone do ks. Dziekana do dnia 12 grudnia 2014 roku).
12 maja 2015 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (uczestniczą po trzy osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w dekanacie). Wszystkie zgłoszenia uczniów zakwalifikowanych do etapu trzeciego (finału) dekanalni wizytatorzy nauki religii przekazują listownie do WNK nie później niż do 24 marca 2015 roku.
 
Obowiązująca literatura:
Do etapu pierwszego:
 
Wstęp do Ewangelii według św. Łukasza;
Ewangelia według św. Łukasza od początku rozdziału 13 do rozdziału 20 (Łk 13,1–20,47).
Do etapu drugiego:
 
Wstęp do Ewangelii według św. Łukasza;
Ewangelia św. Łukasza od początku rozdziału 1 do końca rozdziału 24(Ł 1,1–24,53)
Do etapu trzeciego:
 
Wstęp do Ewangelii według św. Łukasza;
Ewangelia św. Łukasza od początku rozdziału 1 do końca rozdziału 24 (Łk 1,1–24,53);
Wstęp do Księgi Jonasza;
Księga Jonasza od początku do końca rozdziału 4 (Jon 1,1– 4,11);
Obowiązuje tekst źródłowy z Biblii Tysiąclecia, wydanie V na nowo opracowane i poprawione.

...