"Szkoła pamięta".

Grupa uczniów kl. 8 i łężańskich harcerzy, pod opieką Beaty Ziemby, wykonała (27.10.2021r.) prace porządkowe na cmentarzu cholerycznym w Łężanach oraz w imieniu społeczności szkolnej i nauczycieli zapaliła znicz pamięci. To część akcji MEN "Szkoła pamięta".

...