Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Końcem września odbyły się coroczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Członkowie samorządów klasowych z klas IV - VIII zagłosowali na swoich faworytów, którzy wyrazili chęć członkostwa w samorządzie.
Wyniki przedstawiają się następująco.
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego: Marianna Dylewska (kl. VIII)
Zastępca Przewodniczącego: Anna Szewczyk (kl. VIII)
Skarbnik: Maja Bajger (kl. VIII)
Członkowie: Natasza Kopczak, Nikola Mazur, Julia Kubal, Antonina Lorenc

Przedstawiciele Samorządu nie próżnują. W niedługim czasie po wyborach sporządzili petycję do Pani Dyrektor w sprawie zwolnienia uczniów z zadań domowych na weekendy. Ciekawi jesteśmy rezultatu :)

Życzymy owocnej pracy na rok szkolny 2021/2022

 

Kamila Janik

...