Spis Powszechny Ludności

Do końca Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zostało tylko dwa tygodnie. Osoby, które jeszcze się nie spisały, powinny to zrobić jak najszybciej, ponieważ spis jest obowiązkowy. 
Obowiązek ten wynika z ustawy, a odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym zagrożona jest grzywną. 
Wójt Gminy Miejsce Piastowe
Dorota Chilik

...