Zdjęcia z majowych i czerwcowych zbiórek harcerskich.