Konkurs fotograficzny dla uczniów szkoły podstawowej!

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy od I do VIII) do wzięcia udziału w organizowanym przez nasze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty”, Konkursie Fotograficznym pt.: Jesień w obiektywie młodego fotografa – piękno obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”.
 
Tematem konkursu jest przedstawienie przez Uczestników elementów przyrody np.: roślin, zwierząt, krajobrazu, infrastruktury na obszarze działania LGD, czyli na terenie sześciu gmin, tj.:  Miejsce Piastowe, Jedlicze, Chorkówka, Jaśliska, Iwonicz-Zdrój, Dukla. Celem jest promocja obszaru działania LGD „Kraina Nafty”, a przede wszystkim uwrażliwienie dzieci i młodzieży na swoją okolice, dostrzeżenie jej walorów historycznych i kulturowych,  integrowanie się z regionem oraz dostrzeganie niezwykłych detali w ich otoczeniu.
 
Więcej szczegółów tutaj.

...