Konkurs Biblijny na podstawie Ewangelii wg św. Mateusza „Jezus gromadzi Kościół na Świętej Wieczerzy” dla uczniów szkół podstawowych (do siódmej klasy włącznie) w Archidiecezji Przemyskiej w roku szkolnym 2020/2021.

Harmonogram:
 
1 grudnia 2020 -pierwszy etap (szkolny)
2 marca 2021 r. etap dekanalny (mogą awansować trzy osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w szkole, zgłoszone do ks. Dziekana do dnia 19 grudnia 2020 roku).
11 maja 2021 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (uczestniczą po trzy osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w dekanacie). Wszystkie zgłoszenia uczniów zakwalifikowanych do etapu trzeciego (finału) dekanalni wizytatorzy nauki religii przekazują listownie do WNK nie później niż do 31 marca 2021 roku.
Literatura:
 
Obowiązująca literatura:
 
A. Obowiązująca literatura do etapu szkolnego
 
 Jezusowa uczta Słowa, Ciała i Krwi w świetle Ewangelii wg św. Mateusza:
•·  Słowo Jezusa: Ewangelia wg św. Mateusza – rozdziały: 5, 6, 7 i 13.
• Uczta Jezusa: Ewangelia wg św. Mateusza – rozdział 26, wersety: od 1 do 56.
..
 
B. Obowiązująca literatura do etapu dekanalnego:
 
obowiązuje literatura do etapu pierwszego oraz
 
· Eucharystia pamiątką Jezusowej męki, śmierci i zmartwychwstania w oparciu o teksty św. Mateusza:
 
Zapowiedzi cierpienia Jezusa w Ewangelii Dzieciństwa i początku działalno-ści nauczycielskiej Chrystusa: Ewangelia wg św. Mateusza – rozdziały: 1, 2, 3, 4;
Jezus zwiastuje swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie (misteria euchary-styczne) ucząc w Galilei i Judei: Ewangelia wg św. Mateusza – rozdziały 16, 17 i 20.
.
 
C. Obowiązująca literatura do finału:
 
obowiązuje literatura do etapu pierwszego oraz
 
 Mateuszowy opis męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa oraz Jego uczniów teologiczną podstawą Eucharystii:
 
Prorocka działalność i męczeństwo Jana Chrzciciela: Ewangelia wg św. Ma-teusza – rozdział 11 oraz rozdział 14, wersety 1 do 12;
Zapowiedź prześladowania Kościoła Jezusowego i wezwanie do czujności i wierności wobec Chrystusa: Ewangelia wg św. Mateusza – rozdziały 24 i 25;
Męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa: Ewangelia wg św. Mateusza – rozdział 26 wersety od 57 do 75 oraz rozdziały: 27 i 28;.
Obowiązuje tekst źródłowy z Biblii Tysiąclecia, wydanie V na nowo opracowane i poprawione. Wydawnictwo PALLOTTINUM, Poznań 2003.

...