XXI Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów w roku szkolnym 2020/2021 Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński

Literatura:

 1. Obowiązująca literatura do etapu pierwszego: Czekając na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia. Pasterz, mistyk, mąż stanu, Specjalne e-wydanie „Gościa Niedzielnego”, Dostępne na stronie: olimpiada.mzsp.pl oraz www.przemyska.pl/katecheza.
 2. Obowiązująca literatura do etapu drugiego:
  1. Materiały z etapu pierwszego
  2. Kindziuk Milena, Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski, Kraków 2019.
 3. Obowiązująca literatura do etapu trzeciego:
  1. Materiały z etapu pierwszego i drugiego,
  2. Materiały na finał”: Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski – wybrane teksty. Zob. na stronie: olimpiada.mzsp.pl
  3. Film: Jako w niebie, tak i w Komańczy (2017), Produkcja TvObiektyw.pl.
 1. Pierwszy etap (szkolny) zostanie przeprowadzony dnia 25 listopada 2020 roku w swoich szkołach.

...