Podziękowanie Prezydenta RP

W ramach rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci, biblioteka szkolna wraz z uczniami klas I-VIII aktywnie uczestniczyła w akcjach promujących czytelnictwo. Z dumą prezentujemy podziękowanie Prezydenta RP za włączenie się w akcję Narodowe Czytanie oraz podziękowanie Prezesa Centrum Edukacji Obywatelskiej za udział w "Nocy Bibliotek". Ww. imprezy czytelnicze rozwijają zainteresowania książką, wzbogacają zasób słownictwa, są inspiracją do zabawy i ciekawego spędzania wolnego czasu. 
Anna Perhon

...