Życzenia świąteczne.

„ W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat” ( 1J 4,9 )

Gdy ludzie włączają telewizory, niepokojąc się o to, co usłyszą i zobaczą w kolejnych wiadomościach ….

Gdy nasz nowy, wspaniały świat choruje na stare, okropne choroby; kainową nienawiść i pychę spod wieży Babel….

Gdy nadzieja nasza wystawiana jest na bardzo ciężkie próby…. życzymy po prostu Bożego Narodzenia.

Nie można sobie przecież życzyć więcej niż wizyty Boga samego. Bo kiedy On przychodzi, wszystko jest inne – nawet stajenka staje się piękniejsza od królewskiego pałacu.

Kiedy On ogrzewa ciepłem swojej wszechmocnej i bezbronnej miłości – lody pękają, słowa łagodnieją, ręce wyciągają się do zgody.

Kiedy On z nami – któż przeciwko nam ?

Niech Wasze serce ogrzeje Jezusa w wigilijny wieczór. Bo choć wiele wyrzekł się Pan Jezus w tę Betlejemską świętą noc, to nie wyrzekł się ziemskiej, ludzkiej miłości.

Otrzymał miłość Matki i troskę Opiekuna , świętego Józefa.

Otrzymał serdeczność pasterzy i mędrców. Lecz nade wszystko uświęcił ludzką miłość w naszych rodzinach i wspólnotach,  w nas samych.

Niech więc zamieszka w Was MIŁOŚĆ Chrystusa. On sam niech Was uzdolni do dzielenia się miłością z innymi……

Niech poprzez te święta wszystko stanie się choć odrobinę bardziej Boże. Oby nadchodzący Nowy Rok 2020 był  rzeczywiście Rokiem Pańskim.

                                     Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia życzą: Dyrektor, nauczyciele, pracownicy i uczniowie.

...