Połączeni flagą

10 liatopada odbył się I Marsz Niepodległościowy zorganizowany w Rogach przez Panią Wójt Gminy Miejsce Piastowe - Dorotę Chilik. Uroczysty i odświętny charakter wydarzeniu dodało niesienie przez mieszkańców gminy 200-metrowej flagi. W uroczystości brały udział poczty sztandarowe, wśród nich również nasz - złożony z uczniów klassy ósmej. Choć padał deszcz i doskwierało zimno, połączyły nas barwy narodowe.

Agnieszka Bednarz

...