Warta honorowa

Jak co roku harcerze 18 Drużyny Harcerskiej pełnili wartę honorową przy pomniku poświęconym insurekcji kościuszkowskiej oraz pod tablicą ku czci poległych żołnierzy Armii Krajowej z Łężan.

...

Galeria: