II

Wychowawca: 
mgr Agnieszka Zawojska-Sokołowska

...