Rada Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCUSZKI W ŁĘŻANACH

Rok szkolny 2018/2019

 

Przewodnicząca:  Ewa Obel

Zastępca: Agnieszka Kiełtyka

Sekretarz: Katarzyna Czekańska

Skarbnik: Marta Lorenc

 

Składka na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 30 zł od każdego dziecka.

Składki można wpłacać w całości lub w ratach  u skarbników klasowych.