Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁĘŻANACH

Rok szkolny 2016/2017

 

Przewodnicząca:  Ewa Obel

Zastępca: Agata Kubal

Skarbnik: Agnieszka Kiełtyka

Sekretarz: Barbara Habrat

 

Rada Rodziców określiła wysokość składek na rok szkolny 2015/2016 w wysokości:

Jedno dziecko: 30 zł

Dwoje dzieci: 20 zł + 20 zł

Troje dzieci i więcej: 15 zł + 15 zł + 15 zł …

Składki można wpłacać w całości lub w ratach  u skarbników klasowych.