Pedagog szkolny radzi

Cyberbezpieczeństwo - wskazówki dla rodziców

Wskazówki dla rodziców, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:

  •     Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
  •     Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu...

Nauka przez całe życie?

Rzeczywistość, która otacza współczesnego człowieka, ciągle ulega zmianom. Potrzeba kształcenia ustawicznego, czyli uczenia się przez całe życie, wynika więc z konieczności przystosowania się do tych zmian. Wiedza i umiejętności to najbardziej liczący się kapitał, a raz uzyskane umiejętności nie mogą służyć człowiekowi przez całe życie.

Szkoła...

Czy warto się uczyć?

Pytanie jest bardzo proste, ale aby na nie odpowiedzieć musimy się najpierw dobrze zastanowić i przeanalizować wiele spraw. Nauka towarzyszy nam już od dzieciństwa. Najpierw jako dzieci uczymy się chodzić, mówić. W szkole uczymy się pisać, czytać, liczyć.  Bez tego człowiek nie mógłby się prawidłowo rozwijać. 

W naszych czasach nauka jest bardzo...

Cyberprzemoc - zapobieganie i reagowanie!

Cyberprzemoc (agresja w sieci) to: zachowanie agresywne mające na celu krzywdzenie innej osoby przy użyciu nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych takich jak: internet, telefon komórkowy.

Przybiera różnorodne formy i nazwy:

...

Moje dziecko uczy się czytać – dobre rady dla rodziców

Badania dowodzą, że dzieci, którym czytano od najmłodszych lat lepiej radzą sobie w szkole. To dzięki temu, że dziecko słuchając ćwiczy pamięć, koncentrację i rozwija wyobraźnię. Dzięki temu dziecko szybciej uczy się mówić i poszerza słownictwo.

Zachęcając do czytania książek swoim dzieciom, wykazać należy zalety wspólnej lektury i wpływu książki na rozwój i psychikę dziecka....

Strony