Wycieczka kl.5 do Muzeum Rzemiosła

13 czerwca obie klasy piąte, pod opieką swoich wychowawczyń, udały się  do krośnieńskiego Muzeum Rzemiosła na lekcję muzealną dotyczącą dawnych zawodów. Zgromadzone tam eksponaty oraz ciekawe opowieści przewodnika zainteresowały wszystkich. Drugim punktem ich pobytu w Krośnie był udział w seansie filmowym w kinie "Helios".

...