"Wędrująca książka"

Uczniowie naszej szkoły włączyli się w gminną akcję wymiany książek "Wędrująca książka" organizowanej przez szkołę w Rogach. Nasi czytelnicy wybrali zadbane książki z domowej biblioteczki. Następnie napisali dedykację i przekazali książki innym czytelnikom. Akcja ta wzbudziła duże zainteresowanie szczególnie wśród uczniów młodszych klas. Dziękujemy za zaproszenie i możliwość podzielenia się swoimi książkowymi skarbami.

Anna Perhon

...