Przekaż 1% podatku 18 Drużynie Harcerskiej z Łężan!

18 Drużyna Harcerska w Łężanach działa od 1945r. Jej misją i całego Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. ZHP wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim. Jeśli zdecydujecie się Państwo wspomóc 18 Drużynę Harcerską działającą przy Szkole Podstawowej w Łężanach, prosimy o wpisanie w swoim rozliczeniu podatkowym w rubrykach dotyczących 1 % poniższych danych: 
Numer KRS:   0000296261 
Cel szczegółowy 1 %: Działalność statutowa – Hufiec Krosno – 18 Drużyna Harcerska – Łężany 
Jeśli macie Państwo życzenie wpisać, od kogo 18 Drużyna Harcerska otrzymuje 1 % to prosimy o wpisanie swojego nazwiska w odpowiedniej rubryce. 
Harcerki, harcerze i drużynowa 18 Drużyny Harcerskiej im. S. Czarnieckiego w Łężanach serdecznie dziękują wszystkim ofiarodawcom, którzy w ubiegłym roku przekazali 1% swojego podatku na rzecz łężańskiej drużyny.

 

...