Nauka przez całe życie?

Rzeczywistość, która otacza współczesnego człowieka, ciągle ulega zmianom. Potrzeba kształcenia ustawicznego, czyli uczenia się przez całe życie, wynika więc z konieczności przystosowania się do tych zmian. Wiedza i umiejętności to najbardziej liczący się kapitał, a raz uzyskane umiejętności nie mogą służyć człowiekowi przez całe życie.

Szkoła podstawowa jest zaledwie początkiem drogi i początkiem przygody, na której każdy młody człowiek zdobywając nowe umiejętności, wiadomości, odkrywając swoje uzdolnienia  i zainteresowania, poznaje świat i zaczyna rozumieć istniejące w nim zależności, a przez to zaczyna odkrywać siebie i własne miejsce w otaczającym go świecie.

Nowoczesnemu dorosłemu człowiekowi rzeczywistość stawia wiele wyzwań i wymagań,  powinien on podejmować się nowych, niestandardowych działań, lubić przygodę i działanie w warunkach niepewności, myśleć i działać niezależnie od innych, wykazywać inicjatywę. Powinien być odważny, kreatywny, przekonujący, ambitny, pewny siebie, świadomy swoich mocnych i słabych stron. Zdobycie tych umiejętności możliwe jest dzięki ciągłej edukacji i własnemu doskonaleniu na każdym etapie życia.

Podnoszenie własnych umiejętności, samodzielna praca nad sobą w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy powinna stać się nawykiem. Oprócz wiedzy teoretycznej niezbędne są liczne umiejętności, np. znajomość przynajmniej dwóch języków obcych, praca z komputerem i korzystanie z Internetu, wiedza, gdzie szukać informacji na określony temat, umiejętność rozwiązywania problemów    i podejmowanie odważnych decyzji, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, współpraca w  grupie, komunikacja z innymi, umiejętność słuchania i rozumienia, co mówią inni, efektywne uczenie się – znajomość i zastosowanie technik zdobywania i zapamiętywania wiadomości.

 Edukacja szkolna jest ważną częścią i wprowadzeniem do procesu uczenia się przez całe życie, dlatego warto dołożyć wszelkich starań, aby ten czas był jak najlepiej wykorzystany przez uczniów dla ich własnego rozwoju i kształtowania otwartej postawy na zdobywanie nowych wiadomości       i umiejętności w ciągu całego życia.

...