Czy warto się uczyć?

Pytanie jest bardzo proste, ale aby na nie odpowiedzieć musimy się najpierw dobrze zastanowić i przeanalizować wiele spraw. Nauka towarzyszy nam już od dzieciństwa. Najpierw jako dzieci uczymy się chodzić, mówić. W szkole uczymy się pisać, czytać, liczyć.  Bez tego człowiek nie mógłby się prawidłowo rozwijać. 

W naszych czasach nauka jest bardzo ważna. Jeśli chcemy mieć dobrze płatną pracę, musimy być wykształceni, by mieć dobre wykształcenie, musimy się cały czas uczyć. Uczymy się po to, aby w dorosłym życiu było nam łatwiej. Człowiek mądry, uczący się, potrafi odróżnić dobro od zła, umie podejmować właściwe decyzje. 

Osoby nie nadążające za rozwojem nauki i techniki stają się ciężarem dla społeczeństwa, hamują jego rozwój. Im więcej wie każdy obywatel, tym mądrzejsze jest państwo. 

ZALETY KSZTAŁCENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE:

• WIEDZA POSZERZA HORYZONTY – życie człowieka wykształconego jest bogatsze                    i ciekawsze, ma więcej ciekawych znajomych, a kontakty z nimi są na wyższym poziomie, może podnieść swój poziom życia;

• WIEDZĘ TRZEBA AKTUALIZOWAĆ – jeżeli chcemy „być na bieżąco” musimy podążać za zmianami w świecie, za komputeryzacją, rozwojem technologii, koniecznością posługiwania się językami obcymi;

• WIEDZA JEST PODSTAWĄ SUKCESU ZAWODOWEGO – w wielu zawodach konieczne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji,  nabywanie nowych umiejętności, takich pracowników cenią pracodawcy;

• NAUKA ODMŁADZA – spotkania z ludźmi, konieczność wyjścia z domu, podejmowania wysiłku nauki, zrozumienia tematu; mózg jest zmuszany do aktywności, człowiek ma możliwość sprawdzenia siebie;

• NAUKA DODAJE PEWNOŚCI SIEBIE – im więcej sobą reprezentujemy tym łatwiej myśleć       o sobie dobrze, tym więcej mamy do zaoferowania innym, jesteśmy odważniejsi                      w kontaktach zawodowych i osobistych;

• NAUKA ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA – by móc spokojnie żyć i rozwijać się musimy czuć się pewnie. Bezpieczeństwo wynika z poczucia własnej wartości, z przekonania, że poradzimy sobie w każdych okolicznościach, mamy dużo do zaoferowania innym - także pracodawcy, więc dostaniemy i utrzymamy pracę.

Opracowano na podstawie tekstu Anny Kuźniar 

...