Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/18

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017r.

3.

Koniec I okresu

26 stycznia 2018 r.

4.

Ferie zimowe                                         

29  – 11 luty 2018 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna              

29 marca  – 3 kwietnia 2018 r.

6.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego)           

2 listopada 2017 r. (czwartek)
3 listopada 2017 r. (piątek)

2 maja 2018 r. (środa)

1 czerwca 2018 r. (piątek)

20 czerwca 2018 r.  (środa)

21 czerwca 2018 r.  (czwartek)

8.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych             

22 czerwca 2018 r.

9.

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018  r.