Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/19

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018r.

3.

Koniec I okresu

25 stycznia 2019 r.

4.

Ferie zimowe            

                            

11 – 24 lutego 2019 r.

5.

Egzamin ósmoklasisty

język polski – 15 kwietnia 2019 r.

matematyka – 16 kwietnia 2019 r.

język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r.

 

dodatkowe terminy:

język polski – 3 czerwca 2019 r.

matematyka – 4 czerwca 2019 r.

język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r.

 

5.

Wiosenna przerwa świąteczna   

          

18 kwietnia  – 23 kwietnia 2019 r.

7.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego)           

2 listopada 2018 r. (piątek)
15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)

16 kwietnia 2019 r. (wtorek)

17 kwietnia 2019 r. (środa)

2 maja 2019 r. (czwartek)

18 czerwca 2019 r.  (wtorek)

19 czerwca 2019 r.  (środa)

8.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych             

21 czerwca 2019 r.

9.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019  r.

 

 

                               22 stycznia 2019 r. – konferencja klasyfikacyjna

                               13 czerwca 2019 r. – konferencja klasyfikacyjna