Kalendarz imprez szkolnych

 

TERMINARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

Szkoła

 

UROCZYTOŚĆ

TERMIN

UWAGI O PRZYGOTOWANIU

Rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2018

Klasa VI  - B. Ziemba   

Dzień Edukacji Narodowej, pasowanie na ucznia 

12. 10.2018

 Samorząd Uczniowski, klasa I –

K. Janik, L. Skotnicka, A. Paczosa 

Godzina dla hymnu

 

09.11.2018

L. Kandefer

Święto Odzyskania Niepodległości (impreza środowiskowa)

11.11.2018

Kółko teatralne kl. IV – VIII – A. Bednarz,
 P. Kisilewicz, L. Szubrycht, W. Rygiel, , nauczyciele zgodnie z przydziałem zadań

Jasełka, Koncert kolęd (impreza środowiskowa),

wigilie klasowe

 

21.12.2018

06.01.2019

 

ks. Marek Serwatka, M. Gurgacz, W. Rygiel

wychowawcy odpowiedzialni za zorganizowanie spotkania opłatkowego ze swoimi wychowankami

Zabawa karnawałowa

24.01.2019

Wychowawcy

Dzień zapobiegania agresji
i przemocy, cyberprzemocy (bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci)

 

 

marzec 2019

 

K. Świątek, A. Perhon

Święta Wielkanocne

14.04.2019

Klasa II  – A. Zawojska-Sokołowska        

Święto Patrona Szkoły

Kwiecień 2019

Klasa V a  – K. Janik, L. Kandefer   

Święto 3 Maja

30.04.2019

Klasa V b, harcerze – D. Jurczak

Dzień ekologiczny

maj 2019

Klasa IV, świetlica – K. Świątek, K. Juszczyk

Dzień Dziecka, Dzień Sportu

03.06.2019

wychowawcy, Dariusz Adamczyk

Zakończenie roku szkolnego

21.06.2019

Klasa VIII  – D. Adamczyk 

 

 

                             Dzień Babci i Dziadka – 19 stycznia  2019 r. –  wychowawcy oddziałów przedszkolnych i klasy I,II –  (koordynator – A. Paczosa, R. Strączek)

 

                             Rodzinny piknik ekologiczny  – maj 2019 r. (koordynator K. Świątek, K. Juszczyk)