Kalendarz imprez szkolnych

TERMINARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

 

UROCZYTOŚĆ

TERMIN

UWAGI O PRZYGOTOWANIU

Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2017

Klasa VI  - A. Bednarz  

Dzień Edukacji Narodowej, pasowanie na ucznia 

13. 10.2017

Klasa VII, Samorząd Uczniowski, klasa I –

 D. Adamczyk, K. Janik, A. Zawojska - Sokołowska

Święto Odzyskania Niepodległości (impreza środowiskowa)

11.11.2017

Kółko teatralne kl. IV – VII – A. Bednarz,

I. Albrycht, W. Rygiel, R. Strączek, nauczyciele zgodnie z przydziałem zadań

Boże Narodzenie, Jasełka, Koncert kolęd (impreza środowiskowa)

22.12.2017

 

06.01.2018

 

Klasa V, kółko teatralne kl. I – III, B. Ziemba, R. Strączek, W. Rygiel, I. Albrycht

wychowawcy odpowiedzialni za zorganizowanie spotkania opłatkowego ze swoimi wychowankami

Zabawa karnawałowa

25.01.2018

Wychowawcy

Święta Wielkanocne

28.03.2018

Klasa III  – R. Strączek       

Święto Patrona Szkoły

Kwiecień 2018

Klasa IV b  – D. Jurczak  

Święto 3 Maja

30.04.2018

Klasa IV a – K. Janik

Tydzień ekologiczny

maj 2018

Klasa I, świetlica – K. Świątek, A. Zawojska - Sokołowska

Dzień Dziecka, Dzień Sportu

04.06.2018

wychowawcy, Dariusz Adamczyk

Zakończenie roku szkolnego

22.06.2018

Harcerze – D. Jurczak