Harmonogram spotkań z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

1.

28 września 2017 r.

2.

7 listopada  2017 r.

3.

19 grudnia 2017 r.

4.

26 stycznia 2018 r.

5.

20 marca 2018 r.

6.

26 kwietnia 2018 r.

7.

15 maja 2018 r. (konsultacje)

8.

1 czerwca 2018 r.

 

 

Nauczyciele wychowawcy mogą zorganizować dodatkowe spotkania z rodzicami w swoich klasach w miarę potrzeb.