Harmonogram spotkań z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Szkoła

 

1.

19 września 2018 r.

2.

6 listopada  2018 r.

3.

20 grudnia 2018 r.

4.

25 stycznia 2019 r.

5.

20 marca 2019 r.

6.

25 kwietnia 2019 r.

7.

13 maja 2019 r. (konsultacje)

8.

30 maja 2019 r.

 

Nauczyciele wychowawcy mogą zorganizować dodatkowe spotkania z rodzicami w swoich klasach w miarę potrzeb.