Harcerze

OGIEŃ BETLEJEMSKI

Jak co roku harcerze 18 Drużyny Harcerskiej w Łężanach przekazali Ogień  Betlejemski do swojej Parafii podczas uroczystej  Mszy Św., Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Łężanach, Wójtowi Gminy Miejsce  Piastowe  oraz chorym, samotnym i starszym mieszkańcom Łężan.

Bieg Niepodległości

Siedmioro harcerzy pod opieką drużynowej Doroty Jurczak pomagało w organizacji IV Widackiego Biegu Niepodległości, który odbył się 10 listopada br. Wzięło w nim udział czworo Łężaniaków, w tym dwóch byłych harcerzy, polonistka Pani Agnieszka Bednarz i Pan Paweł Lorenc - tata obecnej harcerki.
Harcerze bardzo dziękują organizatorom biegu i...

Przyrzeczenie

W setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę dh Damian Kiełtyka złożył Przyrzeczenie Harcerskie na flagę państwową. 

Warta 2018

W Święto Niepodległości harcerze pełnili wartę honorową przy pomniku insurekcji kościuszkowskiej i żołnierzy AK z Łężan.

Muzeum Podkarpackie

2 listopada harcerze ze swoją drużynową zwiedzili wystawę w Muzeum Podkarpackim w Krośnie poświęconą 100.rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Muzeum udostępniło ją harcerzom bezpłatnie. Druhny i druhowie udali się też na krośnieński rynek pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego.

Strony