Harcerze

Harcerskie kolędowanie

18 Drużyna Hrcerska z Łężan przygotowała dla mieszkańców swojej miejscowości koncert kolęd i pastorałek. Odbył się on w Domu Ludowym w Łężanach 14 stycznia 2018 roku. Publiczność dopisała, co było bardzo miłe dla wykonawców.

Dorota Jurczak

Warta harcerzy w Święto Niepodległości

Jak co roku harcerki i harcerze 18 Drużyny Harcerskiej im. S. Czarnieckiego pełnili wartę przy łężańskim krzyżu – pomniku poświęconym insurekcji kościuszkowskiej oraz pod tablicą żołnierzy Armii Krajowej z Łężan.

Dorota Jurczak

 

Pamięć o zmarłych

Jak co roku, w Zaduszki najmłodszy zastęp, wraz ze swoją zastępową i drużynową, wybrał się na cmentarz w Łężanach, by pomodlić się i zapalić znicze na harcerskich grobach.

Dorota Jurczak

Zobowiązanie Instruktorskie

25 marca 2017r. 18 Drużyna Harcerska im. S. Czarnieckiego w Łężanach przeżywała Zobowiązanie Instruktorskie czterech swoich druhen: Anny Królikowskiej, Wiktorii Polak, Aleksandry Świątek i Wiktorii Urban. Przyjął je komendant Hufca Krosno – hm. Jan Borek. Wśród gości znaleźli się rodzice i rodzeństwo w/w druhen, opiekunowie prób przewodnikowskich, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w...

KWESTA NA HOSPICJUM 2017

Tradycją w 18 Drużynie  już jest angażowanie się harcerzy w kwestę na rzecz hospicjum w Krośnie. Tak też było i w tym roku. 9 kwietnia druhny i druhowie kwestowali wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej w Łężanach.

Strony