Grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły: mgr Teresa Zamorska
 
Wicedyrektor: mgr Agnieszka Zawojska - Sokołowska
 
Nauczyciele:
 
mgr Dariusz Adamczyk (wychowanie fizyczne)
 
mgr Iwona Albrycht (logopedia, wychowanie przedszkolne)
 
mgr Agnieszka Bednarz (język polski)
 
mgr Kamila Janik (język angielski )
 
mgr Dorota Jurczak (przyroda, technika, informatyka, geografia)
 
mgr Iwona Jurczyk (wychowanie przedszkolne)
 
mgr Katarzyna Juszczyk (biologia, matematyka)
 
mgr Lucyna Kandefer (język polski,WDŻ, historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa)
 
ks. Jerzy Urban(religia)
 
mgr Agata Paczosa (nauczanie zintegrowane)
 
mgr Anna Perhon (religia, WDŻ)
 
mgr Piotr Perszewski  (fizyka)
 

mgr Wojciech Rygiel (muzyka)

mgr Lidia Skotnicka (język niemiecki)

mgr Renata Strączek (nauczanie zintegrowane)
 
mgr Lucyna Szubrycht (plastyka)
 
mgr Karina Świątek (opiekun świetlicy)
 
mgr Małgorzata Zajdel (wychowanie przedszkolne)
 
mgr Beata Ziemba (matematyka)