Grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły: mgr Teresa Zamorska

Wicedyrektor: mgr Agnieszka Zawojska - Sokołowska

 Nauczyciele:

mgr Dariusz Adamczyk (wychowanie fizyczne)
 
mgr Iwona Albrycht (logopedia, wychowanie przedszkolne)
 
mgr Agnieszka Bednarz (język polski)
 
mgr Mariola Gwóźdź (nauczanie zintegrowane)
 
mgr Kamila Janik (język angielski )
 
mgr Dorota Jurczak (przyroda, technika, informatyka, geografia)
 
mgr Iwona Jurczyk (wychowanie przedszkolne)
 
mgr Katarzyna Juszczyk (chemia)
 
mgr Lucyna Kandefer (język polski, wychowanie do życia w rodzinie)
 
mgr Agnieszka Mezglewska (fizyka)
 
ks. Jerzy Urban(religia)
 
mgr Agata Paczosa (nauczanie zintegrowane)
 
mgr Anna Perhon (religia, WDŻ)
 
mgr Anna Prajzner (biologia)
 
mgr Wojciech Rygiel (muzyka)
 
mgr Lidia Skotnicka (język niemiecki)
 
mgr Renata Strączek (nauczanie zintegrowane)
 
mgr Lucyna Szubrycht (plastyka)
 
mgr Karina Świątek (opiekun świetlicy)
 
mgr Małgorzata Zajdel (wychowanie przedszkolne)
 
mgr Beata Ziemba (matematyka)
 
 
 
 

 

 

 

mgr Lidia Skotnicka (język niemiecki)